ผ่านมันไป

ยิ่งคุณให้ความรู้สึกดีๆมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งกลับมาหาคุณมากขึ้นเท่านั้น!
ใช้เวลาสักครู่เพื่อแบ่งปันคำพูดที่ดีการกอดหรือความคิดเชิงบวกกับคนอื่น

สิ่งที่คุณให้กลับมาให้คุณถึง 10 เท่า
ดังนั้นการให้เมื่อคุณอยู่ในสภาวะสั่นสะเทือนสูงจึงเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการช่วยให้การสั่นสะเทือนของคุณเพิ่มสูงขึ้น
CAMP32

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply