ฝึกนั่งกันใหม่

ก่อนที่นักเรียนจะมีโอกาสเชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ห้าแต่ละคนก็จะมีแนวทางการ ฝึกฝนสมาธิในรูปแบบของตนเอง
กระทั่งเมื่อเรียนรู้ชีวิตไประดับหนึ่งแล้วจึงมีโอกาสได้ลองทดสอบวัดคลื่นจิตและคลื่นสมาธิ เพื่อยกระดับการฝึกฝนให้มีสมาธิและคลื่นจิตสงบในลำดับต่อไป
🔴🔜 เมื่อศิษย์เห็นผลทดสอบจึงเกิดคำถามในจิตใจ และตั้งคำถามว่า
ศิษย์ : แม่ครูคะที่ผ่านมาศิษย์ฝึกนั่งสมาธิผิดมาตลอดใช่ไหมค่ะ ศิษย์คงไม่มีความเพียรที่จะฝึกจึงนั่งสมาธิได้ออกมาไม่ดี

No Comments

Give a Reply