ฝึกสร้างความเบิกบาน การแบ่งปัน และความเสียสละ การแบ่งปัน ทำให้เรา #ไร้ตัวตน

ฝึกสร้างความเบิกบาน การแบ่งปัน และความเสียสละ การแบ่งปัน ทำให้เรา #ไร้ตัวตน
เมื่อไม่มีตัวตน เราก็จักเข้าใจตน
ว่าอะไร #คือชีวิต
เดินดงครั้งที่ 6(3-4.10.2020)

 

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 100 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply