พบจิตวิญญาณแต่ไม่สามารถสมานฉันท์กันได้ #เพราะอะไร?????

🅰️🔜 #พบจิตวิญญาณแต่ไม่สามารถสมานฉันท์กันได้
#เพราะอะไร?????

ความบริสุทธิ์ใจเป็นรากฐาน
ของการมีสุขภาพที่ดี
#เมื่อคุณเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณ
กับสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณสิ่งมหัศจรรย์และมหัศจรรย์เริ่มเกิดขึ้น

🔴🔜 #แต่ในขณะที่ผู้คนจำนวนมากดูเหมือนจะเข้าสู่จิตวิญญาณเพื่อผลประโยชน์และการพัฒนาส่วนบุคคล
#แต่แท้จริงแล้วคือสิ่งที่คุณสูญเสียอัน
เป็นผลมาจากการเชื่อมต่อทางวิญญาณ
(จูนผิดคลื่น) แล้วไม่ปรับ
ที่มีผลกระทบมากที่สุด

🔴🔜ข้าพเจ้าต้องบอกว่าคุณ
จะไม่มีวันสูญเสียสิ่งที่ข้าพเจ้า
พูดถึงในบทความนี้ไปโดยสิ้นเชิง
และถึงแม้ว่าการแนะนำจิตใจ
มันจะเป็นแง่ลบเมื่อท่านฟังด้วยหู
แต่ก็เป็นความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ

#ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

เราทุกคนมีความสามารถเท่ากัน
ที่จะรู้สึกถึงสิ่งที่คนอื่นรู้สึกและ
กระทำในลักษณะที่คนอื่นกระทำ
สิ่งที่จะสร้างความแตกต่างในชีวิต

#ของคุณคือระดับความสนใจที่คุณคาดหวังในพื้นที่เหล่านี้

 

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply