พยายามอย่างว่างเปล่า | หนังสือเสียง | ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย

พยามอย่าง ว่างเปล่า ให้ได้น้อยที่สุด: ไม่มีความพยามไหนไม่ประสบผล ถ้าพยามอย่างถูกต้อง..

No Comments

Give a Reply