พลังงานเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของจิตสำนึกที่มีพลัง

 ปริมาณและคุณภาพของพลังงานภายในของคุณนั้น ขึ้นอยู่กับ
  • การควบคุมอาหารและสุขภาพร่างกาย
  • ความเชื่ออารมณ์และความคิดโดยรวม
พลังงานภายในตัวคุณเปล่งออกมาเป็นแถบพลังงานนอกร่างกายของคุณหรือที่เรียกว่า

เขตแสงออโรริกของคุณ

เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นควรประเมินสุขภาพด้านร่างกายอารมณ์จิตใจและจิตวิญญาณในแง่มุมต่าง ๆ ของรูปแบบการสั่นสะเทือนในระดับต่ำ ปริมาณพลังงานที่คุณได้ระบุปริมาณที่คุณมีเพื่อนำไปใช้กับกิจกรรมประจำวันของคุณ
บุคคลอาจมีพลังที่มีพลังรอบตัวพวกเขา แต่ระดับการสั่นสะเทือนที่ต่ำของพวกเขามีศักยภาพในการสร้างคนที่ทำร้ายผู้อื่นหรือตัวเองด้วยพลังงานนั้น #บุคคลที่มีพลังงานจำนวนมากและมีระดับการสั่นสะเทือนสูงจะใช้พลังงานนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุด พวกเขาจะสร้างบรรยากาศแห่งความสามัคคีรอบตัวพวกเขา
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 100 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)

No Comments

Give a Reply