พลังดูดดื่ม

พลังงานที่ดูดดื่มแสดงถึงความสามารถของเราในการใช้พลังงานอยู่จิตวิญญาณของเราที่อาศัยอยู่ในตัวเราแต่ละคน

อีกวิธีหนึ่งในการดูพลังงานที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณก็คล้ายกับการที่เรารับรู้ถึงพลังงาน เช่นวันหนึ่งเราตั้งใจจะทำบางสิ่ง

แต่พอถึงเวลาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเหมือนคนละคนโดยสิ้นเชิง สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราใช้พลังงานที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของเรา

เนื่องจากเราไม่มีประสบกาณ์ทำให้เราสามารถใช้พลังงานได้มากขึ้น

โดยปรกติเราเชื่อมโยงระเบียบวินัยและจิตตานุภาพกับลักษณะบุคลิกภาพ

อย่างไรก็ตามเราไม่เคยสงสัยเกี่ยวกับพลังงานที่ขับเคลื่อน โชค ความรัก สุขภาพและอื่นๆ

แม้แต่กฎแห่งแรงดึงดูดก็ตั้งอยู่บนแนวคิดของพลังแห่งจิตวิญญาณท่ามกลางคำสอนและความเชื่ออื่นๆ

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องสะสมพลังแห่งจิตวิญญาณและเรียนรู้ที่จะออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพ

ความสามารถในการควบคุมหรือควบคุมพลังงานนี้ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของเราและทำให้เราสามารถควบคุมตัวเองได้

 

แม่ครูน้อย

No Comments

Give a Reply