ภูมิปัญญาจะเกิดต่อเมื่อ มันเสียอัตตา

ภูมิปัญญาจะเกิดต่อเมื่อ

มันเสียอัตตา
เสียความเกลียดชัง
เสียความต้องการ
มันต้องสันโดษ
และต้องพบบทเรียน
ชีวิตที่ยากจริงๆ

 

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply