มด-ยอม

มด-ยอม
กำยานแท้แท้จากยางไม้ธรรมชาติจากประเทศโอมานซึ่งขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกขึ้นในแถบทะเลทรายและเก็บเกี่ยวกันปีละสองครั้งจากต้นที่อายุ8 ถึง 10 ปีมีความเป็นมายาวนานและยังอยู่ในคัมภีร์ไบเบิ้ลตอนที่พระเยซูทรงประสูติโหราจารย์ทั้งสามได้นำทองคำ กำยานและมดยอบ ไปถวายแด่พระองค์
กำยานแบบนี้จะต่างจากกำยานโคนที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักต้องจุดแบบโบราณ โดยนำก้อนกำยานวางไว้บนถ่าน
ถ่านจะให้ความร้อนและทำให้น้ำมันในกำยานละเหยเป็นไอควันหอมๆซึ่งควันนี้มีคุณเป็นสมุนไพรและมีประโยชน์คือช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้หายใจสะดวกฆ่าเชื้อไรฝุ่นในอากาศควันไม่แสบตาช่วยให้เข้าสมาธิรวดเร็วลดอาการปวดไม่เกนช่วยให้ผ่อนคลาย
 #เส้นทางของผู้แสวงหาจิตวิญญาณอาจดูไม่แน่นอนและเต็มไปด้วยความสับสน
เมื่อไปถึงจุดหมายสูงสุด ข้าพเจ้าสามารถนำความกระจ่างมาสู่คำถามและประเด็นขัดแย้งต่างๆที่ผู้แสวงหาสามารถเผชิญได้
#อยู่ที่ท่านจะสนใจมันสุดทางหรือเปล่า

 

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
#MAEKHUNOY ผู้ให้คำแนะนำเรื่อง
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#High Self Esteem
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง
#เทวดาประจำตัว #องค์ใน #ออร่า
#อาตมัน #ปรมาตมัน #ซาโตริ
#ซาเซน Zazen #โกอัน Koan
#มอนโด Mondo #ซันเซน Sanzen
#แสงสว่างในตน กายแสง #มันตราบำบัด
#ไขความสว่างของ Lightworker
#Empath หรือ Empathic คืออะไร
#จงกลับเข้าหาจิตเดิมแท้ให้ได้ในชาตินี้

No Comments

Give a Reply