มนุษย์ต้องทนทุกข์ทรมาน กับความทรงจำและจินตนาการ ของตนเอง

มนุษย์ต้องทนทุกข์ทรมาน
กับความทรงจำและจินตนาการ ของตนเอง

นั่นคือพวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานกับสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 100 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)

No Comments

Give a Reply