มนุษย์…ที่มีจิตอิสระ

ที่ใดที่คนมาก…
ที่นั่นย่อมมีทัศนะต่างกัน
และยากที่จะเห็นพ้องต้องกันได้
ซึ่งย่อมจะจบลงด้วย…
การต่อสู่ซึ่งกันและกัน
มนุษย์…ที่จิตอิสระ
ไม่ใกล้ชิดติดพันกับใคร
และไม่ตีตัวออกห่างจากใคร
รู้จักภายในของตน…
ด้วยการทำตนให้สมดุล
โดยไม่ขัดแย้งกับใคร
นี้แลคือ…มนุษย์ที่แท้
เขาอยู่อย่างปลา…ในน้ำ
ซึ่งว่ายอยู่อย่างไม่เอาใจใส่
แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติซึ่งเป็น…มิตร
แต่…มิได้ไปยุ่งเกี่ยว…กับธรรมชาติเหล่านั้น
มนุษย์ที่แท้…
เห็นเท่าที่…ตาเห็น
โดยไม่ปรุงแต่งเสริมต่ออะไรให้ยิ่งไปกว่านั้น
ได้ยินเท่าที่…หูได้ยิน
โดยไม่คาดฝันว่ามีเสียงอื่นที่ยิ่งหรือหย่อนไปกว่านั้น
เขา…สามารถเข้าใจสิ่งต่าง ๆ
ตามความหมายของมัน
โดยไม่พยายามแสวงหาความหมายอื่นใด
ที่แอบแฝงไว้นอกเหนือไปจากนั้น
วิถีทางของเขา…
ย่อมเป็นไปโดยตรง
แต่…เขาก็พร้อม
ที่จะเปลี่ยนทิศทาง…เมื่อ
สถานการณ์…บ่งว่าควรเปลี่ยน
“มนุษย์ที่แท้
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 100 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์

No Comments

Give a Reply