ยอมจำนนต่อสถานการณ์ของตน

หากท่านเคยต่อสู้กับความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็ด แต่มันมาถึงจุดที่ท่านหงุดหงิดและรู้สึกหนักใจ

ก็ถึงเวลาที่ต้องยอมจำนนต่อสถานการณ์ของท่าน ผ่อนคลายทำใจให้สบายและทำให้ดีที่สุด

เพื่อสร้างความสงบสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ ตอนนี้อยู่ที่นี่แล้วดังนั้นปล่อยให้มันเป็นอย่างที่เป็นอยู่

โดยไม่ต้องเพิ่มความกังวลให้กับมัน การอยู่เย็นเป็นสุขเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการฟื้นตัว

มีปัญหาร้ายแรงในชีวิตสมรสของท่านหรือไม่? ยอมรับตอนนี้เพื่อความมีสุขภาพจิตของท่านเอง!

ปล่อยให้พวกเขาเป็นสิ่งที่พวกเขาเป็น โดยไม่ต้องตัดสินและพยายาม “แก้ไข” อย่างจริงจัง

ปล่อยให้สิ่งต่างๆ ยังไม่ตรงตามที่ท่านต้องการ เมื่อท่านผ่อนคลายอย่างเต็มที่เกี่ยวกับสถานะการชีวิตคู่ของท่านแล้ว

แนวทางแก้ไขที่เหมาะสมจะปรากฎให้ท่านเห็น

ประเด็นก็คือถ้าสถานการณ์ของท่านรู้สึก “ความคุมไม่ได้” ก็ถึงเวลาผ่อนคลายและปล่อยวาง

หยุดต่อสู้กับมันเพราะมันเป็นการต่อสู้ที่ขยายปัญหาอย่างแท้จริง

 

แม่ครูน้อย

No Comments

Give a Reply