ยินดีต้อนรับสิ่งที่ดีและไม่ดี

ยินดีต้อนรับสิ่งที่ดีและไม่ดี
ชีวิตเป็นปัญหาโลกแตกที่มาพร้อมกับความดีและความเลว ยอมรับการปฏิเสธที่เข้ามาในแบบของคุณและใช้สิ่งนั้นเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตเป็นบุคคลที่ดีขึ้น

  • ชีวิตที่ปรุงแต่งน้อยทำให้เราเต็มไวขึ้น
  • ชีวิตที่ปรุงแต่งมากขึ้น ทำให้เราได้รับน้อยลง

 

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
#MAEKHUNOY ผู้ให้คำแนะนำเรื่อง
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#High Self Esteem
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง
#เทวดาประจำตัว #องค์ใน #ออร่า
#อาตมัน #ปรมาตมัน #ซาโตริ
#ซาเซน Zazen #โกอัน Koan
#มอนโด Mondo #ซันเซน Sanzen
#แสงสว่างในตน กายแสง #มันตราบำบัด
#ไขความสว่างของ Lightworker
#Empath หรือ Empathic คืออะไร
#จงกลับเข้าหาจิตเดิมแท้ให้ได้ในชาตินี้

No Comments

Give a Reply