ยิ่งสภาพแวดล้อมกดดันเรามากเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีกับชีวิตของเรา

ยิ่งสภาพแวดล้อมกดดันเรามากเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีกับชีวิตของเรา
นั้นถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ฝึกปฏิบัติตน นั่งทำสมาธิภาวนา

ชีวิตสั้นกว่าสายน้ำ
เรากลัวตัวเองเหลือเกินเราคิดว่าตัวเองเป็นยอดมนุษย์ตั้งแต่เริ่มต้นเราเห็นความโมโหของตนเองความโกรธของตนเองสิ่งเหล่านี้ต้องผ่านการฝึกฝนด้วยการภาวนาและสมาธิความอ่อนโยนและความเมตตาจึงจะเติบโตขึ้น
นั่นก็คือความอดทนและรู้จักยอมรับในขอบเขตที่สมเหตุสมผล

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply