รถไฟวิ่งไปตามราง

🔜หนึ่งไม่รู้ในสิ่งที่เรียน
🔜สองไม่เรียนในสิ่งที่รู้
🔜สามไม่รู้จึงไม่เรียน
🔴🔜 การฝึกฝนสู่การตื่นรู้นั้นมีหลายแบบจงตั้งใจเลือกเอาซักแบบหนึ่ง
ไม่เรียนในสิ่งที่รู้
ไม่รู้ในสิ่งที่เรียน
รู้แล้วไม่เรียน
และเรียนแล้วไม่รู้
#อวิชชา 🔜🔜มีอวิชชาจึงมี วิชชา
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply