ระมัดระวังความคิดที่คุณคิด

ระมัดระวังความคิดที่คุณคิด
#และคำพูดที่คุณพูด ความคิดมีพลังอำนาจสร้างสรรค์และหากคุณปล่อยให้จิตใจ
ของคุณหลงไปในทุกที่ที่มันพอใจ
มันจะยังคงหลอกให้คุณคิดว่า
คุณเป็นใครไม่เพียงพอ – ดีพอฉลาดพอ
สวยพอมีค่าพอ ฯลฯ และ
มันจะทำลายคุณภาพชีวิตของคุณต่อไป
🔴🔜 #อย่าเชื่อทุกสิ่งที่คุณคิด
ยืนเฝ้าที่ประตูใจของคุณและสร้างวินัย
ให้จิตใจของคุณคิดเฉพาะความคิดที่เป็น
บวกยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ
#และเพิกเฉยต่อความคิดทั้งหมดที่ตั้งใจจะทำร้ายคุณ #ศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของคุณไม่สามารถทำร้ายคุณได้เท่ากับความคิดของคุณเอง

No Comments

Give a Reply