ระยะทางพิสูจน์กำลังม้ากาลเวลาพิสูจน์จิตใจคน

ผู้มีสัมมาคารวะจะพบแต่ความเจริญ
จงโอนอ่อนผ่อนตามอย่างฉลาดและสุขุม
การพ่ายแพ้ด้วยศิลปะดีกว่าชนะด้วยอารมณ์
ธรรมชาติไม่เคยให้อภัยใคร
ใครทำอย่างใดต้องได้รับผลอย่างนั้น

อย่าทำเล่นกับของคู่
มันเป็นอุปทานนัยธรรม
มันทำให้เกิด ลบ บวก ดีชั่ว สูญเสียความปกติหรือสมดุลย์จนเต็มไปด้วยอวิชชามันเปิดโอกาสให้แก่
อวิชชา #เข้ามาเป็นจุดตั้งต้นของ อิทัปปัจจยตา ทุกข์ชนิดระดับแขนง

ของคู่ทำให้เกิดกิเลสครบ
โลภะโทสะโมหะบวก เกิดโลภ
ลบเกิดโทสะ
ทั้งบวกและลบ เกิดโมหะ
ให้หัวเราะ-ร้องไห้
เสียใจ-ดีใจ
ฟู-แฟบ
เกิด-ดับ
ดังนั้นเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักให้ถึงที่สุดจึงจะอิสระเสรี

อยู่เหนืออำนาจของคู่ด้วยสติ

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply