ระหัสนัย (ความเชื่อที่ห้ามแย้ง)

ระหัสนัย (ความเชื่อที่ห้ามแย้ง)
โดยทั่วไปจะเห็นพ้องต้องกันในการบรรยายถึงลักษณะเฉพาะของพระเจ้าดังต่อไปนี้คือพระเจ้าไม่ใช่วัตถุสำหรับมนุษย์ที่จะเข้าใจได้พระองค์อยู่เหนือและพ้นไปจากความรู้อย่างสิ้นเชิงและทุกๆสิ่งที่บุคคลพูดถึงพระองค์จะไม่เป็นความจริง #จงนิ่ง
อย่าพูดมากเกินไปเกี่ยวกับพระเจ้า เพราะอะไรก็ตามที่เราพร่ำอยู่ด้วยถ้อยคำเกี่ยวกับพระองค์เป็นคำเท็จและเป็นบาป ถ้าเราพูดว่าพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีมันก็ไม่จริงเพราะสิ่งที่ดีสามารถเติบโตกลายเป็น
♥ ดีกว่าและสิ่งที่สามารถเติบโตเป็นดีกว่าก็สามารถเติบโตเป็นดีที่สุดได้ที่นี้สามสิ่งเรานี้
♥ ดี
♥ ดีกว่า
♥ ดีที่สุด

ก็ยังห่างไกลจากพระเจ้าเพราะพระองค์อยู่เหนือทั้งหมดนั่นคือเหนือทั้งหมดที่แตกต่างกันดังกล่าวมานั้นดังนั้นจึงไม่มีคำพูดใดใดที่พูดออกมาแล้วส่อถึงความแตกต่างหรือส่อถึงลักษณะพิเศษเฉพาะอันจะนำมาบรรยายถึงความเป็นพระเจ้า

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
#MAEKHUNOY ผู้ให้คำแนะนำเรื่อง
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#High Self Esteem
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง
#เทวดาประจำตัว #องค์ใน #ออร่า
#อาตมัน #ปรมาตมัน #ซาโตริ
#ซาเซน Zazen #โกอัน Koan
#มอนโด Mondo #ซันเซน Sanzen
#แสงสว่างในตน กายแสง #มันตราบำบัด
#ไขความสว่างของ Lightworker
#Empath หรือ Empathic คืออะไร
#จงกลับเข้าหาจิตเดิมแท้ให้ได้ในชาตินี้

No Comments

Give a Reply