รักษาสมดุลย์ร่างกาย

รักษาสมดุลย์ร่างกาย
รักษาจังหวะลมหายใจ
เมื่อท่านก้าวพ้นไปสู่ชานชาลา
พร้อมเด็กน้อยในอ้อมกอด
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณ

No Comments

Give a Reply