รับรู้ถึงความรู้สึกที่ดีของเธอเอง

พบว่าบ่อยครั้งที่เราพบว่าตัวเองอยู่ในสภาพที่เป็นบวกโดยไม่มีสติทำงานล่วงหน้า เมื่อเรารู้ว่าเรารู้สึกดีและอยู่ในสถานะที่ดี

เราก็หยุดและเพียงรับทราบ!
การสังเกตและรับรู้ถึงความรู้สึกที่ดีของเราทำให้โฟกัสไปที่พวกเขาคนหมู่มาก

และด้วยกฎแห่งการดึงดูดสิ่งที่เรามุ่งเน้นขยายออกไป!

ดังนั้นเพิ่มความรู้สึกที่ดีของเราง่ายๆโดยใช้เวลาสักครู่เพื่อรับทราบ เมื่อพลังบวกจากพวกเขา กำลังแผ่ออกมาหาเรา

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply