ลึกลงไปสุดในของชีวิต

🔴🔜แต่ช่างน่าเสียดายเหลือเกินสิ่งที่พูดทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากการเพียงแต่คิดเก่ง ท่องเก่ง อ่านเก่งแต่ต้องเกิดจากการฝึกฝนและลึกซึ้งพอสมควรที่จะนั่งหัวเราะกับตัวเองได้
🔴🔜 ข้าศึกใดๆในโลกนี้ไม่มีอำนาจลึกลับร้ายกาจแหลมคมเหมือนข้าศึกภายในใจเราตัวของเราก็เป็นผีสดศพหนึ่งเป็นป่าช้าที่ฝั่งของสัตว์ต่างๆมีหมู วัวเป็ด ไก่ซึ่งเราขนมาฝังทุกๆวัน
ก็ต้องอย่าให้ผิดไปกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้า
ใครจะชอบปฏิบัติอย่างไรก็ดีจะอยู่วัดก็ได้จะอยู่ป่าดงก็เยี่ยม #ใจแน่วแน่มีสติรู้พร้อมใช้ได้หมดเลย
๛ครูปุ๊ยแม่น้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply