วันนี้น่ารัก

สติอยู่กับเราเสมอ ทุกคนรู้ว่า ‘ฉันเป็น!’
ไม่มีใครปฏิเสธความเป็นตัวของตัวเองได้
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply