#วิญญาณ, #จิตวิญญาณ, #การเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณ

มีการเชื่อมต่อที่ซับซ้อนระหว่างสมองจิตสำนึกและจิตวิญญาณของมนุษย์ ในความเป็นจริงไม่มีสิ่งใดที่คุณสามารถเลือกจากสมการและคาดหวังให้มันคงอยู่ได้ เปรียบเสมือนเว็บของความเป็นจริงที่เชื่อมต่อกัน #ทุกอย่างพังทลายเมื่อคุณไม่ระวังที่จะทำให้มันเหมือนเดิม!
🔴🔜 #จิตวิญญาณคือความจริงสูงสุดของคุณการดำรงอยู่ของคุณนอกเหนือจากร่างกายที่จับต้องได้ ในฐานะที่เป็น oxymoronic เราเกิดมาเพื่อตาย แต่เป็นเพียงร่างกายที่พินาศ มีความเป็นจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าสำหรับการดำรงอยู่ของคุณซึ่งอยู่รอดเกินกว่าชีวิตทางโลกนี้!
แต่การปรับสภาพทางโลกที่สอดคล้องกันที่เราใส่ลงไปนั้นทำให้ความเป็นจริงที่เป็นจริง #ในอีกมิติหนึ่งเราเป็นหน่วยงานเดียวจิตเดียวจิตดวงเดียว
เราสามารถเชื่อมต่อกับส่วนอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องมีสื่อกลางในการสื่อสาร มันเป็นเหมือนซิงโครนิกส์ คุณคิดถึงบางสิ่งบางอย่างและมันเป็นจริงจากที่ไหนเลย! #จักรวาลเป็นเอนทิตีเดียวที่เชื่อมต่อกันในทุกด้าน
แต่การที่เราพึ่งพาช่องทางสื่อมากเกินไปทำให้การเชื่อมต่อ “สัญชาตญาณ” ของเราปลอมปนไปอย่างมาก
เราห่างไกลจากรากเหง้าของเรา เราไม่ได้ทำการค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์อีกต่อไป เรากำลังเผยแพร่อุดมการณ์และความเชื่อของผู้ที่เคยอยู่ที่นั่นและทำเช่นนั้น
🔴🔜 เราอาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่ได้รับการปรุงแต่งเพื่อรักษาสมดุลของพลังงานตามธรรมชาติและเรากำลังทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกโดยการสะสมพลังงานเชิงลบในรูปแบบของความเครียดความกลัวและความวิตกกังวล เราพึ่งพาแกดเจ็ตในการส่งข้อความของเรา เราพึ่งพาทรัพย์สินทางโลกของเราอย่างสมบูรณ์ไม่มีสิ่งใดที่จะติดตามเราไปจนสุดชีวิต!
คุณต้องปรับความคิดของคุณให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทั้งภายในและภายนอกเพื่อที่จะมีสติสัมปชัญญะเกี่ยวกับจิตวิญญาณของคุณ มันคือความจริงสูงสุดของคุณจุดประสงค์ในการดำรงอยู่ของคุณ!
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply