วิธีที่เราใช้รักษาความเจ็บปวดของตัวเอง

อันที่จริงแล้วก็คือการหันไปมองความเจ็บปวดของผู้อื่น

มันเป็นวงจรแห่งความดีงาม
ยิ่งเราหันหาผู้อื่นมากขึ้นเราก็ยิ่งเกิดความรู้สึกเบิกบานและยิ่งเราประสบความรักมากขึ้นเราก็ยิ่งสามารถนำความเบิกบานมาสู่ผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น

ความเบิกบานเป็นสิ่งที่แพร่ถึงกันได้เช่นเดียวกับความรักความเมตตาและความกรุณา
การมีความเบิกบานมากขึ้นคือการมีความรู้สึกเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีจิตใจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งมีภาวะทางจิตวิญญาณที่จะเชื่อมโยงกับโลกมากขึ้น #เราไม่สามารถนำสันติออกมาได้หากเรายังไม่มีสันติภายใน

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply