วิวัฒนาการผ่านความถี่ ในจิตสำนึกของจักรวาล

เมื่อเราเพิ่มการสั่นสะเทือน เราจะบอกวิญญาณของเราว่าเรากำลังพัฒนาและพร้อมที่จะรับแสงสว่างมากขึ้น

เมื่อเราทำงานในสามมิติแรกเราสามารถส่งข้อมูลไปยังวิญญาณเท่านั้นและไม่ได้รับมันกลับมา – นี่คือวิธีการทำงานของม่าน

และผ่านแม่เหล็กและความตั้งใจ แสงของท่านถูกใช้ในการสร้างม่านท่าน และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ นับพันล้านมารวมกัน

และสร้างสนามแม่เหล็กนี้และพลวัตที่จำเป็นในการมีส่วนร่วมในพื้นโลก ท่านตัดสินใจที่จะเก็บ DNA ของท่านแต่แรกไว้ใน

สองสถานะที่คั่นด้วยม่านและให้ แม่ธรณี ดูแลไว้ในจิตสำนึกของจักรวาล ง่ายมากที่จะใช้ DNA และแยก 12 ชั้น

เมื่อเราใช้แม่เหล็กและความตั้งใจ ส่วนที่ยากคือการเข้าใจว่ามี 12 ชั้น

 

มิติแสงดาวเคราะห์ทุกอย่างอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้เรามีประสบการณ์ เราไม่จำเป็นต้องติดป้ายกำกับข้อเล็กๆ น้อยๆ ทั้งหมด

หรือพยายามคิดทุกอย่างออกมา เราทำไม่ได้เมื่อเรามาจากมุมมอง 3 มิติ สิ่งที่เราทำได้คือทำงานกับบทเรียน

และมาจากสถานที่ ที่มีความรักความเมตตา ชีวิตและมิติที่เราเข้าใจเป็นกระจกสะท้อนประสบการณ์ส่วนตัวของเรา

ไม่มีลายนิ้วมือสองมิติหรือประสบการณ์เหมือนกัน สนุกกับการนั่งโดยรู้ว่ามีหลายส่วนของท่านในหลายมิติที่ทำเช่นเดียวกันในสภาพการของท่าน

/////

🔴🔜 #พระพุทธเจ้าหมายถึง“ ผู้ที่ตื่นขึ้นมา”
คือผู้ที่ตื่นขึ้นและมองเห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริง พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ปราศจากความผิดพลาดและสิ่งกีดขวางทางจิตใจ เพราะพระองค์ได้ตื่นขึ้นจากการหลับใหลแห่งความไม่รู้และได้ขจัดสิ่งกีดขวางทั้งหมดออกจากจิตใจ พระองค์จึงรู้ทุกสิ่งทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตโดยตรงและพร้อมกัน
🔴🔜 ยิ่งไปกว่านั้นพุทธะยังมีเมตตามหานิยมซึ่งมีความเป็นกลางโดยสิ้นเชิงโอบอุ้มสรรพชีวิตโดยไม่เลือกปฏิบัติ
บุคคลที่พระพุทธเจ้าเรียกโดยทั่วไปคือ
สิทธัตถะ โคตะมะ ครูทางจิตวิญญาณที่เกิดในเนปาลและเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธที่อาศัยอยู่ในราว 500 ก่อนคริสตศักราช
🔴🔜 สี่สิบเก้าวันหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์ได้รับการร้องขอให้สอน ในฐานะผู้กล่าวคำขอร้องนี้พระพุทธเจ้าลุกขึ้นจากสมาธิและสอนวงล้อแห่งธรรมครั้งแรก
🔴🔜 คำสอนของพระพุทธเจ้าเช่น อริยสัจสี่ หรือ อริยมรรคมีองค์แปด เป็นอมตะและสะท้อนถึงพัฒนาการส่วนบุคคลและจิตวิญญาณ
คำพูดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าจำนวนมากที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นทั้งแรงบันดาลใจและสะท้อนความจริงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เราเรียนรู้อะไรได้บ้างเราจะได้รับแรงบันดาลใจจากพระพุทธเจ้าสำหรับชีวิตประจำวันและการพัฒนาตนเองในปัจจุบันได้จากที่ไหน
🔴🔜 เราควรเลือกคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นทั้งแรงบันดาลใจและเป็นประโยชน์ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดในการพัฒนาตนเอง …#ทั้งหมดที่เราเป็นเป็นผลมาจากสิ่งที่เราคิด จิตใจคือทุกสิ่ง #สิ่งที่เราคิดว่าเราเป็น

แม่ครูน้อย

คุรุแห่งจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply