สมองของท่านทำงานโดยใช้พลังงานเท่ากันกับหลอดไฟ 10 วัตต์

🔴🔜 สมองของมนุษย์ใช้พลังงานประมาณ 200 กิโลแคลอรีต่อวันซึ่งเท่ากับกำลังไฟประมาณ 10 วัตต์

เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบนั่นคือประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของกำลังไฟที่ใช้ในการใช้หลอดไฟ 100 วัตต์

#ดังนั้นภาพการ์ตูนของหลอดไฟบนหัวของท่านเมื่อมีความคิดดีๆเกิดขึ้นก็ไม่ไกลเกินกว่าที่จะทำสมองของท่านสร้างพลังงานได้มากพอ ๆ กับหลอดไฟขนาดเล็กแม้ว่าท่านจะนอนหลับ

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณ
#MAEKHUNOY ผู้ให้คำแนะนำเรื่อง
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต

No Comments

Give a Reply