สร้างความแข็งแกร่งจากภายใน

🔴🔜 #สร้างความแข็งแกร่งจากภายใน
#เรียนรู้ที่จะยอมรับตนเอง
#ส่วนที่ใหญ่ที่สุดของการสร้างความแข็งแกร่งภายในคือการสร้างความสงบด้วยเอกลักษณ์ของคุณเอง
🔴🔜 #เราทุกคนรู้ผิด
เราเหมือนกันเราทุกคนเป็นมนุษย์ ไม่มีใครบนโลกนี้ที่เก่งกว่าใครและไม่มีใครบนโลกนี้ที่น้อยกว่า
#สิ่งที่แยกความแข็งแกร่งออกจากความอ่อนแอความดีจากความเลวและความน่าเกลียดคือ
🔜🔜🔜การยอมรับ
ในการรักตัวเองคุณต้องยอมรับตัวเองและเพื่อที่จะรักคนอื่นคุณต้องรักตัวเองก่อน คนที่รักมากมายรักตัวเองและเกลียดชังคนเป็นอันมากเกลียด
ตัวเอง #ชีวิตคือภาพสะท้อนของคนที่คุณอยู่ข้างในคุณกำลังแสดงอะไรให้โลกรู้
๛ครูปุ๊ยแม่น้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณ
#MAEKHUNOY ผู้ให้คำแนะนำเรื่อง
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#High Self Esteem
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง
#เทวดาประจำตัว #องค์ใน #ออร่า
#อาตมัน #ปรมาตมัน #ซาโตริ
#ซาเซน Zazen #โกอัน Koan
#มอนโด Mondo #ซันเซน Sanzen
#แสงสว่างในตน กายแสง #มันตราบำบัด
#ไขความสว่างของ Lightworker
#Empath หรือ Empathic คืออะไร
#จงกลับเข้าหาจิตเดิมแท้ให้ได้ในชาตินี้

No Comments

Give a Reply