สังเกตสภาพแวดล้อมที่คุณยืนอยู่

สังเกตสภาพแวดล้อมที่คุณยืนอยู่
ด้วยกฎแห่งการดึงดูดสภาวะที่มีพลังของคุณมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสภาพแวดล้อมที่คุณกำลังยืนอยู่ดังนั้นเช่นเดียวกับข้อเสนอแนะข้อนี้

  • ให้เริ่มจดบันทึก!
  • มีสีสันขึ้นไหม?
  • เสียงน่าฟังกว่านี้ไหม?
  • มีสัญญาณและสัญลักษณ์บางอย่างที่มักจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณรู้สึกดีจริงๆหรือไม่?

ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเมื่อคุณอยู่ในการสั่นสะเทือนสูง!

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply