สัญลักษณ์แห่งพลังแห่ง Svarog

รักษาในรูปแบบดั้งเดิมความหลากหลายทั้งหมดของรูปแบบชีวิตในจักรวาล ปกป้องรูปแบบที่เหมาะสมของชีวิตจากความเสื่อมโทรมทางวิญญาณและจิตวิญญาณ

ยังเป็นสัญลักษณ์ของนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้เป็นคนต่างด้าวที่มีทักษะทางนักรบแห่งแสง ช่วยให้นักวิจัยผู้แสวงหาหมอรักษาทุกคนที่  หัวใจของเขาถูกเผาไหม้ด้วยความรักที่ไม่รู้จบ

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 33)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply