สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด

รวมทั้งมนุษย์มีสายสัมพันธ์พิเศษกับแม่
หากไม่มีการดูแลจากแม่ลูกก็จะตายนั่น
คือข้อเท็จจริง
และต่อให้ไม่ตายเด็กก็จะโตขึ้นมาแบบความคิดไม่สมบูรณ์เพราะพวกเขามีความรู้สึกของการขาด
แม่น้ำ แม่ธรณี แม่โพสพ

สิ่งใดที่ขึ้นต้นว่าแม่สิ่งนั้นให้ชีวิตแก่ลูก

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply