สั่นสะเทือน สังเคราะห์พลังบริสุทธิ์

จักรวาลทางกายภาพทั้งหมดประกอบด้วยพลังงานบริสุทธิ์และการสั่นสะเทือน

เมื่อท่านมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ที่จะมองเห็นทุกสิ่งเป็นความสั่นสะเทือน

ธรรมชาติของจักรวาลจะเปิดเผยให้ท่านเห็นแสงคือการสั่นสะเทือน

สเปกตรัมคลื่นแม่เห็นไฟฟ้าทั้งหมดของแสงที่มองเห็นทำให้เกิดสีที่แตกต่างกัน

 

แม่ครูน้อย

No Comments

Give a Reply