สามารถจุดเทียนนับพันจุดจากเทียนเล่มเดียวและอายุของเทียนจะไม่สั้นลง

#ความสุขไม่เคยลดลงด้วยการแบ่งปัน”
สิ่งนี้ชี้ไปที่ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของความเป็นจริง ความคิดที่อุดมสมบูรณ์บอกว่ามีเพียงพอสำหรับทุกคน เราเพียงแต่ต้องตระหนักและดำเนินชีวิตตามนั้น
มันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความคิดที่ขาดแคลนซึ่งคุณมีความเชื่อว่าคุณจะต้องต่อสู้เพื่อส่วนของคุณในโลกที่มี จำกัด
inspiritional ครั้งที่ 7/2020 (9-11-2020)

 

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 33)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply