สำหรับผู้ที่ยังใหม่ต่อการฝึกฝนก็ขอให้ใช้ความอดทนสักหน่อยในเบื้องต้น

เพราะการฝึกฝนมิใช่ นิทานตลกๆ หรือเป็นเรื่องผิวเผิน สวยๆงามๆแปลกๆ
หากแต่เป็นเรื่องราวของชีวิต ซึ่งทุกคนจะต้องแสวงหาความหมายด้วยตัวของตัวเองเท่านั้น

ทั้งการฝึกฝนก็ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปไว้ให้ใครทั้งสิ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ความอุตสาหะศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติไต่เต้าไปเองด้วยตนเองทีละเล็กทีละน้อย จนกว่าจะถึงที่สุดในวันหนึ่งข้างหน้า ขอแต่เพียงให้เป็นคนที่มีใจกว้างไว้เสมอเท่านั้นเป็นพอ

อย่าเป็นคนคับแคบอันจะทำให้หนทางมีแต่จะปิดตันถ่ายเดียว
ในที่สุดก็จะเข้าถึงความหมายและการแจ่มแจ้งในชีวิตด้วยกันทุกคน

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 34)

No Comments

Give a Reply