สิ่งที่เราต้องการจริงๆแล้วไม่ใช่ความสุข ที่สุดของความสุข……คือความเบิกบาน

สิ่งที่เราต้องการจริงๆแล้วไม่ใช่ความสุข
ที่สุดของความสุข……คือความเบิกบาน
ความเบิกบานคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น
เมื่อเราคลอดออกจากท้องของแม่
ความเบิกบานของแม่ที่มีต่อเรานั้นประเมินค่ามิได้
และเมื่อเราคลอดจิตวิญญาณของเราออกมา
ความสุขก็มิอาจเท่า…..ความเบิกบาน
สิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่ความเบิกบานบังเกิดขึ้นได้ในทันทีจากความทุกข์ แต่ความสุขเราต้องสร้างมันขึ้นมา
ความเบิกบาน เกิดขึ้นทันทีจากหยดน้ำตาที่หลั่งออกมาหรือจากการหัวเราะท้องแข็งจนหยุดไม่ได้ตลอดจนรอยยิ้มแสดงความพึงพอใจอย่างเงียบๆราวกับว่าความเบิกบานครอบคลุมความไพศาลทางอารมณ์ทั้งหมดนี้
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 100 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)

No Comments

Give a Reply