หนี้..จิตวิญญาณ

หนี้..จิตวิญญาณ

เจ่า…เอ้ย..เจ่า…เจ้าสามารถทำอะไร

กับสิ่งที่เจ้าสนุกกับการทำและในที่สุดมันจะนำเจ้า

ไปสู่สถานที่ที่เจ้าไม่เคยฝัน

เราทุกคนเป็นหนี้ตัวเราเองที่จะใช้ของกำนัล

เพราะนั่นคือสาเหตุที่เรามีชีวิตอยู่

#แม่ครูน้อย


สิ่งมหัศจรรย์ทั้งหมดที่คุณ แสวงหาอยู่ในตัวคุณ

🔴🔜 #สิ่งมหัศจรรย์ทั้งหมดที่คุณ
#แสวงหาอยู่ในตัวคุณ
เมื่อเราเปลี่ยนความคิดของเราปล่อยผู้คนและเส้นทางอาชีพที่ไม่ได้ใช้วิญญาณของเราและยอมรับตัวเลือกเหล่านี้เป็นโอกาสในการเติบโต
#คุณจะเห็นว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่จะนำคุณกลับไปสู่เส้นทางที่แท้จริงของคุณ
🔴🔜ตอนนี้แทนที่จะค้นหาคำตอบและการยอมรับจากภายนอกคุณควรเป็นความจริงต่อตัวเอง
#และให้เสียงภายในของคุณนำทางคุณตลอดชีวิต
การเติมเต็มที่คุณปรารถนาอย่างมาก
#เริ่มต้นด้วยความรักไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม
คุณตระหนักว่าความสนใจของคุณมักจะอยู่ในการช่วยเหลือผู้อื่นและในงานศิลปะ
🔴🔜 คุณสามารถทำอะไรกับสิ่งที่คุณสนุกกับการทำและในที่สุดมันจะนำคุณไปสู่สถานที่ที่คุณไม่เคยฝัน เราทุกคนเป็นหนี้ตัวเราเองที่จะใช้ของกำนัลเพราะนั่นคือสาเหตุที่เรามีพวกเขา!

๛ครูปุ๊ยแม่น้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณ

No Comments

Give a Reply