หนึ่งในความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ เราเลือก #จดจำใครไว้ในนั้น

จะสนิทหรือไม่ #ไม่สำคัญ
อยู่ที่หมั้นในจิต พินิจดู
อาจจะพบ 1 วันแล้วพลัดจาก
ถ้าดูมาก 1 ปีนั้น ก็นานโข
ถ้าจะ 1 ชาตินั้น ก็ กาลโต
พบและเจอ พลัดพราก แสนมากมี
หากพบแล้วได้จดจำ คำมั่นหมาย
เป็นสหายชุมชื่นจิต พินิจผล
ความทรงจำ ความดี ที่ตีตน
จัก เกิดผล ในครั้งหนึ่ง เป็นแน่นอน
จากพบจบ แบบเจ็บ ก็เก็บภพ
จากแบบพบ แบบจบ ก็สลาย
จากแบบรัก แบบวาง ก็มลาย
สูญสิ้นได้ ภาพในจิต ลิขิตคน
เกิดมาพบ เพื่อพราก ออกจากจิต
ไม่ว่ามิตร หมู่มอง ต้องประสงค์
ไม่ว่า บิดร-มารดา หรือว่า ตน
คงไม่พ้น พรากจาก ชาติพันธ์
แม้นวันนี้ ยังมีลม หายใจอยู่
สติดู สำรวจ ตรวจใจหมาย
หลงเหลือเชื้อ ความดีงาม ศูนย์กลางกาย
แม้นสลาย กายดีดจิต พิศ….ดำรงด์

No Comments

Give a Reply