หยุดเถียงนักตรรกะผู้มีความยุ่งเหยิงอยู่ในใจดุดเถาไม้เลื้อย

ด้วยเรื่องของความมีอยู่และไม่มีอยู่ ไม่พูดถึงสิ่งที่มีความสมบูรณ์สูงสุด ไม่หันไปสู่การอภิปรายหาความจริงชนิดตั้งข้อแย้งกันไว้เป็นเบื้องต้น รวมทั้งไม่พาดพิงถึงบัญญัติพื้นฐานที่วางอยู่เบื้องหลัง
ความแย้งกันของความมีอยู่และความไม่มีอยู่สิ่งที่ทำคือ วางแก้วลงอย่างเงียบๆเดินหัวเราะ แล้วเขาไปนอน

 

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 34)

No Comments

Give a Reply