หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะมี “เงิน”

วันไหนเงินหมด คุณค่าคุณก็หมด​ หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะ “หน้าตา” ดี​ วันไหนคุณแก่ลงจนหน้าตาไม่ดี คุณค่าคุณก็หมด​ แต่ตราบใดที่คุณรู้ว่าตัวเองมีค่า เพราะเป็น​ “คนดี”
ตราบใดที่คุณยังมีความดี คุณก็จะ “มีคุณค่า” ได้ตลอดไป
inspiritional ครั้งที่ 7/2020
ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 33)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply