หากคุณมองตัวเองเป็นเครื่องจักร

หากคุณมองตัวเองเป็นเครื่องจักรคุณมีสมองคุณมีร่างกาย แต่ความสง่างามคือสิ่งหล่อลื่น

🔴🔜 #หากไม่มีการหล่อลื่นที่จำเป็นแม้แต่เครื่องจักรขนาดใหญ่ก็ไม่สามารถทำงานได้ดี

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณ

No Comments

Give a Reply