หากเราถูกกำหนดให้ปล่อยวาง เราจะไม่เสียดาย

#วันนี้ ที่เราได้ฝึกเป็นมนุษย์ที่ดี
ไม่มีใครเข้าใจคุณหรอก
#ถ้าคุณไม่เข้าใจตนเอง
 ๛ครูปุ๊ยแม่น้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 150 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณ

No Comments

Give a Reply