หายใจด้วยความซาบซึ้งระบายความรัก

นี่เป็นอีกหนึ่งการออกกำลังกายที่สนุกสนานที่เธอสามารถใช้เพื่อเพิ่มความรู้สึกที่ดีของเรา
เมื่อเราสามารถบอกได้ว่าเรากำลังบินอยู่สูงให้ใช้เวลาสักครู่แล้วหลับตา ค่อยๆหายใจด้วยความรู้สึกขอบคุณและขอบคุณสำหรับสถานะที่เราอาศัยอยู่จากนั้นค่อยๆ

ระบายความรู้สึกรักออกมาเพื่อแบ่งปันกลับสู่โลกกว้าง

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply