อยากก้าวหน้า ให้ถอยหลัง

ธรรมชาติทางจิตวิญญาณของเรา เรามีความปรารถนาที่จะไปเสียให้พ้นจากความขัดแย้ง แต่ในที่สุดด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบทำให้ดูเหมือนว่า มันชี้ไปยังบางสิ่งบางอย่างที่สูงส่งกว่าและลึกซึ้งกว่า ซึ่งนี่เองเป็นสิ่งที่เราอยากจะได้การปรุงแต่งครอบงำซึ่งกันและกัน ของสิ่งที่แย้งกันจะต้องถูกส่งผ่านพ้นออกไป

แต่จะด้วยวิธีอย่างใดนี่ต่างหากที่เป็นคำถามและเป็นคำตอบเฉพาะผู้ฝึกฝน
ตราบเท่าที่เราหยุดอยู่กับการปรุงแต่งซึ่งกันและกันของสิ่งตรงข้ามกัน ซึ่งก็คือโลกของสิ่งที่แย้งกันเราจะไม่รู้สึกถึงความบริบูรณ์ได้เลยและเราจะถูก สิงสู่ด้วยความรู้สึกว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมารบกวนจิตใจอยู่เสมอเสมอด้วย

 

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 33)

No Comments

Give a Reply