อยากที่หนักต่างกัน

#อยากที่หนักต่างกัน
บางคนอยากมีเพื่อรวย
บางคนอยากมีเพื่อแบ่งปัน
มีแล้วแบ่งปันจะยิ่งได้รับมากขึ้น
มีเพื่อรวยจะป่วยมากขึ้น
#หากหัวใจเบาเหมือนขนนก จะได้
รับทางเข้าสู่โลกสวรรค์ – หมายถึงสภาวะที่มีสติสัมปชัญญะที่สูงขึ้นของสติแต่หากหัวใจเต็มไปด้วยการปฏิเสธความเสียใจและความเศร้าโศกผู้ริเริ่มจะต้องกลับไปยังโลกที่ต่ำกว่า
ตามความเป็นจริงแล้วเราอยู่ที่จุดนัดพบเหมือนกันทุกคน เรามีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงสำหรับตัวเราเอง

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
#MAEKHUNOY ผู้ให้คำแนะนำเรื่อง
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#High Self Esteem
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง
#เทวดาประจำตัว #องค์ใน #ออร่า
#อาตมัน #ปรมาตมัน #ซาโตริ
#ซาเซน Zazen #โกอัน Koan
#มอนโด Mondo #ซันเซน Sanzen
#แสงสว่างในตน กายแสง #มันตราบำบัด
#ไขความสว่างของ Lightworker
#Empath หรือ Empathic คืออะไร
#จงกลับเข้าหาจิตเดิมแท้ให้ได้ในชาตินี้

No Comments

Give a Reply