อย่าพึ่งตัดสินว่าชีวิตคุณทำได้แค่นี้เป็นได้แค่นี้รู้ได้แค่นี้

ในชีวิตเราไม่เพียงแต่เราต้องพยายามเปลี่ยนแปลง และให้ความรู้ตัวเองทุกวัน แต่เรายังมี
รอบตัวรอบข้างเป็นเพื่อนในการเปลี่ยนแปลง
🔴🔜 อย่าพึ่งตัดสินว่าชีวิตคุณทำได้แค่นี้เป็นได้แค่นี้รู้ได้แค่นี้ #นั่นเป็นเพียงมิติเดียว ที่คุณได้คำตอบแบบตันๆ #เพราะโลกส่วนตัวกับโลกส่วนรวมหลักคิดนั้นต่างกัน
 ๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ

No Comments

Give a Reply