อย่าเชื่อสิ่งใด เพราะคำพูดของผู้มีอำนาจ

หรือถ้ามีใคร บอกว่ามาจากเทวดา หรือจากเทพเจ้า หรือจากแหล่งที่มาที่ได้รับการดลใจ
เชื่อเถอะถ้าคุณได้สำรวจมัน ด้วยใจ
และความคิดและร่างกายของคุณเอง
แล้วพบว่ามันเป็นความจริง
หาหนทางของตัวเอง
ด้วยความขยันหมั่นเพียร
Camp33

#MAEKHUNOY

๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 34)

No Comments

Give a Reply