อิสระจากความสงสัยและกังวลต้องตรงต่อไปยังประสบการณ์ด้านใน

การที่จะเป็นอิสระจากความสงสัยและกังวลต้องตรงต่อไปยังประสบการณ์ด้านในและไม่ยอมรับหลักความเชื่อใดใดอย่าง #หลับหูหลับตา
หวังให้เรามีประสบการณ์ภายในตัวเราเองชนิดที่ว่าความเป็นเช่นนั้นของสิ่งต่างๆคือความแย้งกันของความมีอยู่และความไม่มีอยู่ เป็นสิ่งที่พ้นไปจากขอบเขตของภาพวาดทางสติปัญญาระดับสามัญหรือแม้แต่การวาดภาพโดยใช้วิธีอภิปรายค้นหาความจริง และว่าไม่มีจำนวนคำพูดใดสามารถบรรลุผลในการอธิบายสิ่งเหล่านี้ได้

๛คุรุจิตวิญญาณครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริงมากกว่า 160 ชีวิต
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
#MAEKHUNOY ผู้ให้คำแนะนำเรื่อง
#ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย
#มิติพลังงานวิญญาณ #การยกระดับพลังงาน
#ศาสนศาสตร์ทางจิต
#พบเจอตัวตนที่สูงกว่าตัวเรา
#เห็นคุณค่าในตนเองสูง
#ญาณบารมี #ตรวจญาณแฝง
#เทวดาประจำตัว #องค์ใน #ออร่า
#อาตมัน #ปรมาตมัน #ซาโตริ
#ซาเซน Zazen #โกอัน Koan
#มอนโด Mondo #ซันเซน Sanzen
#แสงสว่างในตน กายแสง #มันตราบำบัด
#ไขความสว่างของ Lightworker
#Empath หรือ Empathic คืออะไร
#จงกลับเข้าหาจิตเดิมแท้ให้ได้ในชาตินี้

No Comments

Give a Reply