อิสระจากดีเอ็นเอและสติปัญญา

สิ่งมีชีวิตใดๆ บนโลกที่ยังไม่รู้ตัวและได้รับการพัฒนาเบ้องต้นให้เป็นวิญญาณและพวกเขาไม่มีตัวตนที่สูงขึ้น
หรือการรับรู้ที่มีสติที่สูงขึ้น มีเพียงสติปัญญาที่เป็นมนุษย์และมี จำกัด เท่านั้น

 

นี่ไม่ใช่วิธีการตำหนิต่อพวกเขา เนื่องจากวิญญาณส่วนใหญ่กำลังผ่านกระบวนการวิวัฒนาการที่คล้ายคลึงกันบนโลกโดยที่สิ่งมีชีวิตไม่ได้เกิดมาโดยรู้ตัว ซึ่งแตกต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ

มนุษย์บนโลกเนื่องจากกรรมพันธุ์ต้องการ การทำงานทางจิตวิญญาณอย่างมีสติในตัวเอง
เพื่อที่จะตั้งตัวเองให้เป็นอิสระจากดีเอ็นเอ (และสติปัญญา) ที่ถูกบุกรุกทางพันธุกรรมและโมฆะกรรมของพวกเขาเพื่อที่จะขึ้นไปสู่มิติที่สูงขึ้นและระดับการดำรงอยู่

 

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ อาจช่วยในการเปรียบเทียบวิญญาณที่กำลังพัฒนาบนโลก กับเด็กคนหนึ่งของโลก
เมื่อเด็กเติบโตขึ้นจะพัฒนาคุณลักษณะทางกายภาพบางอย่าง แต่ยังรวมถึงการรับรู้ความรู้สึกและความเข้าใจสมอง
และระบบต่อมไร้ท่อของเขากำลังก่อตัว วิญญาณได้รับการพัฒนาที่คล้ายคลึงกัน พวกเขาต้องการประสบการณ์ต่างๆ
เพื่อเติบโตและพัฒนาจิตสำนึก จักรวาลกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง – การสร้างไม่เคยหยุดนิ่ง ชีวิตเกิดขึ้นภายใต้รูปแบบต่างๆ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ และมีความเป็นไปได้มากพอๆ กับจักรวาลโลกของท่านมีประวัติอันยาวนานเกี่ยวกับการดับแปลพันธุกรรม
และการทดสอบหรือความเชื่อบางประการที่ฝังลึก

แม่ครูน้อย

No Comments

Give a Reply