อุปมาพาฉงน

อุปมา แดงระรื่น หมายถึง*จิต                  เมื่อเจ้าคิด ดี-ชั่ว กัน ล้วนสะสม

จะก่อภพก่อชาติ หรือสร้างปม                 ก็คือคมของฝักที่จับจอง

อุปมา เหลืองอุไร ใฝ่ปลดทุกข์                หนีพบสุข คล้ายโศก พ้นหม่นหมอง

จิตวิญญาณดวงหนึ่งที่ประคอง                ข้ามสัญจร *สากล มา เพื่ออภัย

อุปมา เขียวไข่กา ว่าไร้โศก                     วิปโยค จะสั่นคลอนก็หาไม่

สุญญตา สรรพสิ่งล้วนเป็นไป                  อุปมัยไร้วิตก ตระหนกตาม

อุปมาลำนำนี้ เรียกว่า จิต                         กระจิตริต “พูดง่าย” คล้าจฉงน

จิต คำเดียวแหวกภาษา พาวกวน            บ้างระคน ว่ามี เทพ สถิตใน

ก็เพราะมัน หมักหมม ไว้หลายตลบ         บริบทอธิบาย ต้องแตกฉาน

เมื่อแตกแล้ว หมดวิพากษ์ และวิจารณ์    แก้อาการ ดวงตกได้ ให้เฟื่องฟู

* จิต = จิตใต้สำนึกที่สะสมอาสวะกิเลส
*สากล = โลก สากลจักรวาล

.

//////////////

#ธรรมชาติแท้ของจิตนั้นถ้าเข้าใจซึมซาบแล้ว
คำพูดของมนุษย์ไม่สามารถว่านล้อมหรือเปิดเผยมันได้ ความตรัสรู้คือความไม่มีอะไรให้ใครต้องลุถึงและผู้ซึ่งได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่พูดว่าเขารู้อะไร

🅰️🔜 ถ้าครูทำความกระจ่างในข้อนี้ให้แก่ทุกท่านได้ทราบผ่านทางตัวหนังสือครูว่าพวกท่านจะต้องว่าครูบ้าแน่ๆ เลยและท่านจะ…ไหวเหรอ

หลี่ปุ๊เหว่ย””…แนะว่า ก่อนที่จะเอาชนะคนอื่น… จักต้องเอาชนะตัวเองให้ได้เสียก่อน ก่อนที่จะว่าคนอื่น… ควรพิจารณาดูตัวเองเสียก่อนก่อนหน้าที่จะรู้จักคนอื่น… ควรจะรู้จักตัวเองเสียก่อน..

 

 

แม่ครูน้อย

No Comments

Give a Reply