เกิดกับกลับ

แม้นปัจจุบันเจ้าจะจดจำเรื่องราวในอดีตได้เป็นอย่างดี

โดยเฉพาะเรื่องที่มิควรและมิน่าจะจดจำแต่เจ้าก็มิอาจลืมมันได้ง่ายดายนัก

เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เหตุนั้นเกิดจากวิญญาณที่เดินทางมาจากแดนเก่าอันแสนไกล

เมื่อมิอาจหวนคิดจดจำได้ว่าตนเองมาเพื่อสิ่งใด ก็กระวนกระวาย

เพราะมิอาจจะพูดกล่าวกับผู้ใดได้ เข้าใจถ้วนถี่ บ้านข้านั้นอยู่ไหน ทางกลับไปที่ใดเล่า

แม้นคำตอบจะไร้เงา กับก่อเกิดความเหงาเข้ามาทุกที เมื่อวิญญาณไร้คำตอบ

ความเข้าใจก็ยากจะเข้าถึง…จึงสร้างกำแพงมือแห่ง…อวิชชา คือความไม่รู้ขึ้นมาบดบัง

ยิ่งบังยิ่งมืดมิด ยิ่งบอดสนิทไร้ทิศทาง ไร้แสงสว่างส่องหนทางกลับบ้าน

เจ้าวิงวอนร้องขอต่อเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเนรมิต แสงสว่างส่องทางให้ ยิ่งอ้อนวอนขอยิ่งยาวไกล

เพราะหนทางที่แสนใกล้ ซ่อนอยู่ในใจของเจ้านั้นเอง เจ้ามาจากที่ใด ก็แค่กลับไปที่ตรงนั้น

กลับไปหนทางเก่าที่เจ้าจากมาชั่วกัลป์ เพื่อเดินทางสู่นิรันดร์ กลับบ้านที่เจ้านั้นจากมา

///////

 

จิตวิญญาณหรือตัวตนที่สูง
#กว่าตัวเราเหตุใดจึงสามารถเชื่อมโยงกับมนุษย์ได้เพราะมนุษย์ผู้นั้นต้องไม่มีอัตตา #และจิตวิญญาณก็ไม่มีอัตตา

แล้วเหตุใดมนุษย์จึงไม่สามารถเรียนรู้หรือรักษาจิตวิญญาณของตนเองได้ตลอดรอดฝั่งเพื่อพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพราะมนุษย์ผู้นั้นสร้างอัตตา

และไม่มีความอดทนอดกลั้นและให้อภัย
รวมถึงไม่มีวินัยเรื่อง #ความกรุณา #มุทิตา #อุเบกขา #เมตตา

🅰️🔜 จึงทำให้ผู้ที่รู้ว่าตนเองมีจิตวิญญาณแต่ไม่สามารถเข้าใจความหมายแห่งจิตวิญญาณและไม่สามารถพาการพัฒนาเพื่อก้าวหน้าสู่การบรรลุพันธสัญญาเบื้องสูงได้

#จงอย่ายึดติดอัตตาตัวตนของทุกสรรพสิ่ง

แม้กระทั่งการยึดติดอัตตาตัวตนของตนเองก็ไม่ได้
🔜การทำดีเพราะอยากได้ดี
🔜การไม่ทำชั่วเพราะไม่อยากได้ชั่ว
สิ่งนี้ของฉันสิ่งนั้นของเธอ

🅰️🔜 ประโยชน์ตัวอย่างทั้งสามแบบนี้ล้วนเป็นการแสดงออกถึงการยึดติดอัตตาตัวตนทั้งสิ้นเมื่อยึดติดแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือกิเลสตันหาที่เป็นความอยากไม่อยากซึ่งมันจะนำไปสู่การมีของฉันของเธอเกิดขึ้นตามมาอีกดังนั้นการยอมรับว่าทุกสิ่งล้วนมีอัตตาจึงมิใช่เรื่องที่ไม่ถูกต้องและเรื่องของอัตตาก็มิใช่เรื่องน่ากลัวหรือน่ารังเกียจแต่อย่างใด

#การหลงยึดติดกับอัตราตัวตนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าต่างหากเล่า คือสิ่งที่จะทำให้มนุษย์โลกแต่ละคนน่าเกลียดน่ากลัวและไม่น่ารักเป็นที่สุด

สิ่งใดที่มีอัตตาสิ่งนั้นย่อมมีตัวตนอยู่จริงสิ่งใดที่ไม่มีอัตตาสิ่งนั้นย่อมไม่มีอยู่ในสากลจักรวาล

 

 

แม่ครูน้อย

No Comments

Give a Reply