เครียดเพื่อเติบโต

ความเครียดไม่ใช่ตัวการเพียงอย่างเดียวที่ทำลายเทโลเมียร์ของเรา แต่การตอบสนองต่อความเครียดของเรา ต่างหากที่สำคัญที่สุดทั้งสองสนับสนุนให้เราพัฒนาความยืดหยุ่นทางอารมณ์ต่อความเครียดซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่าความเครียดที่คุกคามหรือคือการรับรู้สถานการณ์ความเครียดว่าเป็นสิ่งที่คุกคามที่จะทำร้ายเราให้เป็นสิ่งที่เรียกว่า ความเครียดที่ท้าทาย challenge stress

คือการรับรู้ว่าสถานการณ์ความเครียดนั้นคือความท้าทายที่จะช่วยให้เราเติบโตนับเป็นวิธีแก้ที่ง่ายทีเดียวเพียงแต่เราสังเกตการตอบสนองต่อความเครียด แบบสู้หรือหนีfright or flight stress response ในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นการเต้นของหัวใจการเต้นของชีพจรหรือความรู้สึกแป๊บชาที่มือและหน้าความถี่ของการหายใจจากนั้นก็ละลึกได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการตอบสนองตามธรรมชาติต่อความเครียดและร่างกายของเราก็เพียงแต่เตรียมพร้อมที่จะต่อกรกับความท้าทาย

🔴🔜 Q:อะไรเป็นตัวกำหนดให้เรามองเรื่องบางเรื่องหรือคนบางคนเป็นสิ่งคุกคาม
🔴🔜 A: ความเครียดส่วนใหญ่ของเราเกิดจากการมองตัวเองอย่างแบ่งแยกจากคนอื่นซึ่งบางทีอาจจะย้อนไปที่เรื่องการสูญเสียความเข้าใจถึงความสัมพันธ์กับบุคคลตามแนวคิดของตนเอง

 

ถ่ายทอดโดย
๛ครูปุ๊ยแม่ครูน้อย๛
ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่
มิติที่ห้าได้จริง มากกว่า 160 ชีวิต
(ห้องเรียนเข้าสู่ปีที่ 3)
ครูสอนให้ผู้คนรู้วิธีที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในจิตใจและเข้าถึงจิตวิญญาณ
#ครูผู้เชื่อมโยงสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่ 5
#ครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณศาสตร์
มากกว่า 160 ชีวิต (ปัจจุบันรุ่นที่ 32)
เชื่อมต่อมิติทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่าน

No Comments

Give a Reply